İNOVASYONDA KADIN

İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla düzenlenen bir projedir.

TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT ve KADEM işbirliğinde gerçekleştirilen kadın girişimciliği kampı ile kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlandı. 2015’ten bu yana altı adet Kadın Girişimcilik Kampı gerçekleştirildi.

– 10 Ağustos 2015 tarihine kadar “Bir Fikrim Var” diyerek kampa başvuruda bulunan 400’ün üzerinde kadın girişimciden, 28 proje sahibi I. Kadın Girişimcilik Kampına,

– 18 Eylül 2016 tarihine kadar başvuruda bulunan 157 kadın girişimciden 27 proje sahibi II. Kadın Girişimcilik Kampına,

– 30 Eylül 2017 tarihine kadar başvuruda bulunan 519 kadın girişimciden 29 proje III. Kadın Girişimcilik Kampına,

– 1- 21 Aralık 2019 tarihi arasında başvuruda bulunan 275 kadın girişimciden 30 kişi IV. Kadın Girişimcilik Kampına katılmaya hak kazandı.

5. İnovasyonda Kadın Kampı ise KADEM, TUBİTAK MARTEK, Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ işbirliği ile gerçekleştirildi. Başvuru sayısı 235 olan kampa 30 kadın girişimci kampa katılmıştır.

6.İnovasyonda Kadın Kampı KADEM, TUBİTAK MARTEK, Bilişim Vadisi ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleşti. 1 Ekim 2021 tarihe kadar başvuruda bulunan 314 kadın girişimciden 30 kişi girişimcililk kampına katılmaya hak kazandı.

6 proje dönemi boyunca toplam başvuru sayısı: 1900

Kampa seçilen ve eğitimleri alan kişi sayısı: 174

Finale kalan girişimci sayısı: 30

Şirketini kurup ödülü alan kişi sayısı: 13

Girişimciler için fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda bir platform oluşturularak bir hafta boyunca akademisyenler tarafından verilen girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim, tecrübe paylaşımı ve uygulamalar gerçekleştirdi. Katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de tecrübe edindiler. Sektörlerinde başarılı olan yöneticiler tarafından tecrübe paylaşımları da yapılan kamp sonunda en başarılı 5 proje sahibine (bir yıl içerisinde şirketlerini kurma halinde) 50.000 TL ödül ve sertifikaları verildi.

İnovasyonda Kadın Projesi 7. döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Üsküdar Belediyesi, Yıldız Teknopark, İstanbul TTO, Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ortaklığı, Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştirakleri ve KOSGEB destekleriyle beraber faaliyetlerine devam etmektedir.