4. GİRİŞİMCİLİK KAMPI

İNOVASYONDA KADIN 4. GİRİŞİMCİLİK KAMPI

Alternate Text

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı’na katılım sağlamak isteyen kadın girişimcilerimiz, 01.12.2018 – 21.12.2018 tarihleri arasında  www.inovasyondakadin.org web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmişlerdir. Proje başvurularının alınmasının ardından TÜBİTAK Marmara Teknokent’te toplanan hakem heyetinin proje değerlendirmeleri sonucunda programa katılmaya hak kazanan girişimciler 26.12.2018 tarihinde web sitesi üzerinden ilan edilmiştir. 4. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı 21.01.2019 – 27.01.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla düzenlenen bir projedir.

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KADEM işbirliğinde gerçekleştirilen kadın girişimcilik kampı ile kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlanmıştır.

01.12.2018 – 21.12.2018 tarihleri arasında “Bir Fikrim Var” diyerek kampa başvuruda bulunan toplamda 275 kadın girişimci arasından nitelikli 30 proje seçilmiş ve kampa davet edilmiştir. Girişimciler için fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda bir platform oluşturularak beş gün boyunca akademisyenler tarafından verilen girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim, tecrübe paylaşımı ve uygulamalar gerçekleştirmiştir. Kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de tecrübe edinmişlerdir. Sektörlerinde başarılı olan yöneticiler tarafından tecrübe paylaşımları da yapılan kamp sonunda en başarılı 5 proje sahibine gerekli şartları sağlamaları durumunda 25.000 TL nakdi destek verilecektir. 

Alternate Text