Hakkımızda


TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ünvanları ile, hukuki statüleri birbirinden farklı iki bölge kurulmuş olup, ülkemizde mevcut 77 teknopark içinde " Türkiye’nin ilk Teknokenti olma özelliğini taşıyan TÜBİTAK Marmara Teknokent, bünyesinde barındırdığı Serbest Bölgesi ile de Türkiye’nin ilk ve tek Teknoloji Serbest Bölgesi’dir

 Toplam 62 hektar alan sahip TÜBİTAK Marmara Teknokent'inin 26 hektarı "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (TEKGEB) olup, 36 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi" (TEKSEB) olarak ayrılmıştır.

Bölgenin kurulup işletilmesine TÜBİTAK MAM yetkili kılınmış olup, konuya ilişkin kuruluş ve işletme sözleşmesi TÜBİTAK MAM ile T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında 27.01.2000 tarihinde akdedilmiştir.

Bölgenin gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için "Anonim Şirket" statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda "Marmara Teknokent A.Ş." tüzel kişiliği kurulmuştur.

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

Marmara Teknokent A.Ş. faaliyetlerini yukarıda kısaca mahiyeti açıklanan mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, gerçekleştirdiği faaliyetlerle kısa süre içinde Türkiye'nin önde gelen etkili "Teknokent"leri arasında yerini almıştır.

Martek Websitesi

8 Mart 2013 tarihinde kurulan KADEM kadının desteklenmesi, toplumun en temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi, barış ve huzurun sürekliliğinin sağlanması, manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkan nesillerin yetiştirilmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

KADEM’ in üzerinde çalıştığı temel odak noktalar;

·        Kadına ve aile birliğine yönelik tehditler,

·        Kadın cinayetleri,

·        Şiddetle mücadele (fiziksel ve psikolojik şiddet),

·        İstismar,

·        Kadınların kamusal alanda karşılaştığı ayrımcılıklar.

 

Uluslararası arenada da aktif olarak yer alan KADEM, kadın çalışmaları ve sorunlarını uluslararası platformlara taşımaktadır. Türkiye dönem başkanlığında G20 kapsamında ilk defa açılan W20 zirvesinin yürütme kurulunda yer alan üç dernekten biri olan KADEM, 2015 yılından itibaren her sene W20 zirvesine katılarak alandaki çalışmalara katkı sağlamaktadır.

 

KADEM’in hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği ve sonuçları itibariyle başarı elde ettiği pek çok proje vardır. Öne çıkan Projeler;

·        Geleceğe İş Başı Projesi,

·        İnovasyonda Kadın Projesi,

·        Kadınlar Göç Yolunda Projesi,

·        Mülteci Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar ve Uyum Projesi,

·        AB-TR Siyasette Kadın Sivil Ağı Projesi,

·        Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınları Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller Projesi.

 

KADEM kurulduğu günden bu yana, Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi ve Kadın ve Adalet Zirvesi ile mevcut literatürün zenginleşmesine ve çözüm odaklı politikaların üretilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.  Ayrıca, hakemli ve akademik bir dergi olan KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi ile toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili araştırmaları yayımlayarak çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmektedir.

KADEM’in Türkiye genelinde;

·        45 il temsilciliği,

·        19 yükseköğrenim kız yurdu (yaklaşık 3000 kız öğrenciye hizmet verecek kapasiteye sahip) bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede KADEM eğitimler ve projelerle insana ve topluma dokunmayı, insanlığa karşı duyarlı, öz değerlerinin farkında olan sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmeyi hedefleyen çalışmalarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Kadem Websitesi 

Alternate Text