Sık Sorulan Sorular

Kampa katılım ücretsiz olup adayların eğitim, konaklama ve yeme-içme giderleri düzenleyici kuruluşlar ve sponsorlar tarafından karşılanacaktır.

Kampa katılacak olan katılımcıların 7 gün boyunca kamp sahası dışına çıkamayacaklarını düşünerek gelmeleri gerekmektedir. Bu açıdan katılımcıların, bu 7 günlük süre boyunca ihtiyaç duyacakları her türlü malzeme ile beraber kampa gelmeleri gerekmektedir.

Sektör ayrımı olmaksızın bir fikrim var diyen tüm kadınlara ve inovatif tüm projelere açıktır.

Girişimci, ödül töreni itibariyle bir yıl içerisinde aşağıda belirtilen koşulları sağladığı takdirde ödülü alacaktır.

Gerekli Koşullar;

Ulusal – uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar tarafından verilen finansal desteklerden birini almaya hak kazanmalıdır. (KOSGEB, TÜBİTAK, Ufuk Avrupa veya Erasmus+).

Destek kabul yazısını tarafımıza iletmelidir.

Projede köklü bir değişim sağlanamamakla birlikte eğitim boyunca mentör desteği ile projeyi revize etmek mümkündür.

Hayır, ulaşım masrafları girişimcilere ait, konaklamada tüm otel masrafları (bireysel harcamalar hariç) KADEM tarafından karşılanacaktır.

Eğitim almaya hak kazanan girişimciye e-mail ve telefon ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca www.inovasyondakadin.org adresinden de duyuru yapılacaktır.

Eğitim kampı sonunda dereceye giren 5 başarılı projeye yazım danışmanlığı verilecektir.

Hayır, sadece eğitim almaya hak kazanan girişimci katılabilir.

Girişimcilik kampı bir fikrim var diyen tüm girişimci kadınlara açıktır.

  • Fikir Aşaması
  • Ürün – Hizmet Üretme Aşaması (Ön Kuluçka)
  • Ürün – Hizmet Pazarda Doğrulama Aşaması (Ön Kuluçka)
  • İlk Satış Yapıldı. Yatırım Arama Aşamasında (Kuluçka)

Ön kuluçka kategorisinde başvuruyor iseniz girişimin 100.000 TL ve daha yüksek miktarda nakdi yatırım ödül hibe almamış olması şartı ile başvuru yapabilirsiniz.

Kuluçka kategorisinde başvuruyor iseniz girişimin 500.000 TL ve daha yüksek miktarda nakdi yatırım ödül hibe almamış olması şartı ile başvuru yapabilirsiniz.

Ön değerlendirme aşamasında başvuru sahipleri ile imzalanacak gizlilik sözleşmesi ile güvence altına alınacaktır.

Evet, başvurabilirsiniz fakat 1 proje değerlendirilir.

Kuluçka girişimcisi tarafından hazırlanacak one pager yatırımcılarla paylaşılacak olup, yatırımcıların olumlu değerlendirmesi şartı ile yatırımcının belirlediği zaman ve miktarda yapılacaktır.