İNOVASYONDA KADIN 2023

İnovasyon Odaklı Girişimcilik Çalıştayı

Lütfen katılım durumunuzu bildirin:

İnovasyonda Kadın 2023 Demoday Girişimci-Yatırımcı Buluşmasına katılım durumunuz nedir? *

Oturum Başlıkları

Ana Başlık: Ulusal Girişimcilik Ekosistemi Sorun ve Çözüm/Öneriler

Alt Başlıklar:

a- Türkiye’de girişimcilere sunulan kamu destekleri (ayni ve nakdi) neler? Desteklerin kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve niteliği nasıl artırılmalı? Turcorna giden yolda teşvikler ve desteklerin niteliği nasıl artırılmalı?

b- Türkiye’de girişimcilere sunulan özel sektör destekleri (ayni ve nakdi) neler? Desteklerin kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve niteliği nasıl artırılmalı?

c- Hızlandırma programları girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun hale nasıl dönüştürülebilir?

d- Turcorn: Yatırımcıların katkısı nasıl sağlanır ve turcorn sayısını artırmak için hangi stratejiler kullanılmalıdır?

e- E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) program daha etkin nasıl işletebilir?

Ana Başlık : İnovasyonda Kadın Sorun ve Çözüm/Öneriler

Alt Başlıklar:

a- İnovasyon ve teknoloji alanında kadın girişimcinin karşılaştığı zorluklar neler?

b- Ulusal – uluslararası girişimcilik ekosisteminde yatırım ve teşvikler kadın girişimciyi desteklemekte yeterli mi?

c- Girişimcilik ekosisteminde kadın girişimci sayısı az olan sektörler hangileri? Sektör dikeyinde kadın girişimci sayısı nasıl artırılmalı? (Oyun, fintech, siber güvenlik, yapay zeka.)

Ana Başlık: Girişimciliğin ve Yatırım Ekosisteminin Büyümesini Güçlendirmek Sorun ve Çözüm/Öneriler

Alt Başlıklar:

a. Yatırımcılar ve Girişimciliğin Büyümesi: Ekosistemde Karşılaşılan Engeller ve Çözüm Önerileri nelerdir?

b. Yatırımcının doğru girişimciye erişememesindeki başlıca sebepler nelerdir? Öncüllerin belirlenmesi nereden başlamalı ve hangi kriterler dikkate alınmalıdır?” (büyüme hızı, müşteri sayısı gibi öncüller)

c. Ülkemizde start-up girişimlerin, erken aşamada (şirket değerlemesi belli olmadan önce) hisse vermeden yatırım alabilmesi için mevzuatta ne gibi düzenlemeler yapılabilir, öneri ve çözüm nasıl geliştirilebilir?

Ana Başlık: Uluslararası Girişimcilik Ekosistemi Sorun ve Çözüm/Öneriler

Alt Başlıklar:

a. Türkiye merkezli girişimlerin küresel girişimcilik ekosistemine entegrasyonu nasıl kolaylaştırılabilir?

b. Uluslararası fon sağlayıcıları ve yatırımcıların Türkiye merkezli girişimlere erişimi ve yatırım sürecinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları nelerdir?

c. İstanbul: Yurtdışındaki nitelikli girişimleri ekosisteme dâhil etme ve bölgesel girişimcilik merkezi olma yolunda hangi adımlar izlenmelidir? Fırsatlar ve dezavantajlar nelerdir?

Ana Başlık: Girişimciliğe Akademik Bakış Açısı Sorun ve Çözüm/Öneriler

Alt Başlıklar:

a. Girişimcilik: Öğrenilebilir bir beceri mi yoksa doğuştan gelen bir yetenek mi? Girişimcilerde risk alma eğilimi, belirsizlik toleransı ve bunların belirtilenmesi ile ilgili yapılacak testlerin yaygınlaştırılmasının, başarısız ve acelecilik nedeni ile ticarileşme aşamasına gelemeyen girişimcilik örneklerinin düzenlenmesi açısından önemini nedir? Girişimciliği öğrenmenin yolu nedir ve girişimcilik eğitiminin bu yolda katkısı nedir?

b. Girişimcilik eğitiminin ekosisteme entegrasyonunu teşvik etmek için planlanan ulusal stratejiler ve eylem planları yeterli mi? Geliştirme önerileri nelerdir?

c. Toplumsal refah ve ekonomik kalkınmada Geleneksel Girişimcilik ile Yeni Nesil Girişimciliğin bütüncül açıdan ele alınmasının önemi nedir? Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Akademik Olarak Güçlendirilmesi için neler yapılmalı?

Program Akışı