İnovasyonda Kadın Projesi
İnovasyon Odaklı Girişimcilik Çalıştayı
Sonuç Bildirisi
13.03.2023, İSTANBUL

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi gelişmekte ve her geçen gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Girişimcilerin, özellikle ekosistemdeki organizasyonlara katılımı ve ar-ge alanlarında gelişimi için maddi destek, uluslararası pazara açılma noktasında dil bariyerinin getirdiği zorlukları aşma, yatırımcı networkü ile girişimci desteklerine ulaşma noktasında doğru yönlendirme ve mentörlük ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Girişimciliğin ve yatırım ekosisteminin büyümesini güçlendirmek için taraflar arasında doğru ilişkinin kurulması, ekosistemin İstanbul ve Ankara dışına genişletilmesi, bankalara girişimlerin finansmanı hakkında farkındalık kazandırılması, girişimlerin değerlenme süreçlerinin hızlandırılması ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Kadının toplumsal cinsiyet rolüne bağlı sorumlulukları girişimci olan veya olmak isteyen kadınların kırılganlıklarını artırmakta; erkeklere kıyasla daha geç yaşta ekosisteme katılmalarına ve daha yavaş ilerlemelerine neden olmaktadır.

Ulusal teşviklerin birbirinden kopuk kurgulanması; programlar kurgulanırken girişimci deneyiminin sürece dâhil edilmemesi; mevcut teşvik programlarından yararlanmak için izlenmesi gereken bürokratik süreç gibi etkenler tüm girişimci adaylar açısından zorlayıcı olmakla birlikte kadın girişimci adaylar açısından daha da zorlayıcıdır.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde geliştirilen yatırım-teşvik programları ve politikalarının toplumsal cinsiyet duyarlı planlanması, toplumsal düzeyde önyargıların kırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve rol-model örneklerinin yaygınlaştırılması, kadın girişimci adayların ekosisteme girişlerinin önündeki engellerin azalmasına ve sayılarının artmasına katkı sağlayacaktır.

Türk kitlesel fonlama platformu TURCORN’a daha fazla yatırımcı çekmek için platform farkındalığının artırılması, yatırım süreçlerinin standartlaştırılması, girişimcilere daha fazla destek sağlanması ve platformdaki girişimler için ihracata yönelik stratejiler uygulanması gerekmektedir.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine katkıda bulunmak için finansal kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, yatırımcıların kapasitelerinin artırılması, sanayicilerin yatırımcı olarak ekosisteme dâhil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uluslararasılaşma çabalarını desteklemek, girişimcilerin işlerini küresel pazarda daha iyi konumlandırmasına yardımcı olabilir.

Girişimcilik yolculuğunu tanımlarken hedef pazarların doğru seçilmesi, pazarda yer alan yatırımcılar hakkında yeterli donanıma ve bilgiye sahip olunması, özellikle ulusal ekosistemde, girişimcilerin teşebbüslerini büyütebilmeleri için önemlidir.

Küresel ekosistemden ulusal ekosisteme kaliteli ve yüksek katma değerli girişimleri çekebilmek için doğru yurtdışı ekosistemin seçilmesi önem arz etmektedir. Ortadoğu ülkelerinin girişimcileri için Türkiye küresel girişimcilik ekosistemine açılmada bir kapı olarak görülmekte ve uygun bir ekosistem olarak talep görmektedir.

Akademi dünyasında yer alan girişimcilerin, diğer alanlardaki girişimcilere kıyasla farklı zorlukları bulunmaktadır. Akademisyenlerin girişimlerini destekleyici ayrıcalıklı bir sistem oluşturulmalıdır. Fonların yalnızca mühendislik alanında değil, sosyal alanlarda da yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Girişimciliğin geliştirilmesi için çocukluktan yetişkinliğe farkındalık eğitimleri verilmelidir. Çocuklar için ilköğretim seviyesinden başlamak üzere eğitim modülleri oluşturulmalı, aileler için de ayrıca programlar düzenlenmelidir.