Girişimcilerin Bilmesi Gereken Terimler Nelerdir?

Dijital dönüşüm ile birlikte girişim faaliyetlerinin her geçen gün hız ve hacim kazanması, girişim alanında kullanılan terimlerin de sayısını artırmaktadır. Bu duruma bağlı olarak girişimcilerin bilmesi gereken terimler de yenidünya düzeni ile dönüşmektedir. Eğer girişim fikrim var fakat nasıl ifade edeceğiniz konusunda kararsızlıklar yaşıyorsanız mutlaka yazımıza göz gezdirmelisiniz. Çünkü girişim sunumlarınızda kullanabileceğiniz girişimcilik jargonlarını sizi için derledik.

Girişimcilik terimlerine değinmeden önce girişim nedir, kime girişimci denir kısaca göz atalım. Çünkü girişimcilik terimlerinin iyi kullanmanın ilk adımı girişimcilik kavramının net bir şekilde anlaşılmasından geçer.

Girişim, belirlenen bir işi hayata geçirmek üzere eyleme geçme olarak belirlensen de girişimcilik genel anlamıyla maddi unsurlarla yeni fikirleri bir araya getirip, bir değer üretmektir. Belirlenen bu değerlerin hepsi ticari faaliyet veya sosyal fayda oluşturmak amacıyla üretilebilir. Peki, girişimcilerin bilmesi gereken terimler nelerdir? Gelin, birlikte göz atalım.

Melek Yatırımcı / Angel Investor veya Business Angel

girisimcilerin-bilmesi-gereken-terimler-business-angel

Girişimcilik jargonun en çok bilinen terimlerinden biri olan Melek Yatırımcı, işletmedeki mülkiyeti hissesi karşılığında kendi parasını girişime yatıran kişi olarak bilinmektedir. Bu yatırımcılar genellikle paralarını işletmenin ilk aşamasında yatırırlar.

Yeni kurulan işletme için rehber rolünde olan Melek Yatırımcı, başarılı iş kurma sürecini yakından takip etmektedir. Melek yatırımcılar, yatırım yaptıkları şirkete mentorluk yaptıkları için bilgi ve deneyim sahibi oldukları sektörlere yatırım yaparlar.

Tohum Sermayesi – Seed Capital

Girişimcilerin projelerini hayata geçirebilmesi için sahip olması gereken ön sermayeye tohum sermayesi denir.

Kitle Fonlaması – Crowdfunding

Girişimin gerekli fonu alabilmesi için ihtiyaç duyduğu finansmanın işe yatırım yapmak isteyen topluluk tarafından sağlanmasına verilen isme kitle fonlaması denmektedir.

Yalın Girişim

Yalın Girişim olaylara bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmaktadır. Yalın Girişim, işletmelerin zamanı verimli kullanarak girişimin daha yenilikçi bir modele dönüşmesini, başarıya ulaşılmasını amaçlamaktadır.

Swot Analizi

girisimcilerin-bilmesi-gereken-terimler-swot-analizi

SWOT analizi; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin karşılaştırılması sonucu geleceğe yönelik plan bir strateji oluşturmak amacıyla geliştirilmektedir. İş fikrinizi her yönüyle değerlendirmenize yardımcı olacak olan SWOT Analizi girişimcilerin yanı sıra farklı sektörler tarafından da tercih edilen etkili bir yöntemdir.

Kuluçka Merkezi

Yeni kurulan girişimlerin sektörde tutunabilmesi için geliştirilen Kuluçka Merkezleri, yardım maksatlı kurulmaktadır. İş çevreleri olarak da bilinen Kuluçka Merkezi, başlangıç aşamasında olan girişimlere; ofis, mekan, sermaye desteği sunmaktadır.

Risk Sermayesi

Risk sermayesi, yatırımcılarım uzun vadede değer kazanacağı başlangıç şirketlerine yatırım yapması olarak bilinmektedir. Bu yatırım türü, girişim veya cesaret sermayesi olarak da bilinmektedir.

Yeni kurulmuş girişimlere finansal yatırım desteği sağlamak olarak bilinen risk sermayesi, genellikle uygulamaya geçmiş girişimlere destek olmaktadır.

girisimcilerin-bilmesi-gereken-terimler-

Özel Sermaye

Özel Sermaye, güçlü, belirli bir pazar payı elde etmiş şirketlere yapılan yatırımlardır.

Unicorn

Unicorn, girişimin 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasına denmektedir. Ayrıca bu terim risk sermayesi sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Exit

Exit, girişimcinin olgunlaşmış girişimden uygun zamanda çıkış yapmasına, haklarını ve hisselerini satmasına verilen addır.

Girişimcilerin bilmesi gereken terimlerden bazılarını yukarıda açıkladık fakat girişim dünyasının her geçen gün büyüyen ve yenilenen bir alan olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla yeni trendlere göre öncelikler değişebilmekte, yeni kavramlar parlayabilmektedir.