KADEM Ekibi New York’ ta ‘İnovasyonda Kadın' ı Anlattı.


Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ekibi, New York’ta bu yıl 60.’sı gerçekleşen Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) oturumuna katılarak “İnovasyonda Kadın” projesini tanıttı. 13 Mart Pazar günü KSK hazırlık toplantısına katılan KADEM ekibi, 3 gün boyunca New York’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

14 Mart 2016 Pazartesi günü KADEM Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek tarafından Thai Cultural Center’da yapılan sunumda, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve fikirlerinin nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin yolları anlatıldı.

Türkiye’deki kadın örgütlenmesini, etkililik konusunda dünya kadın örgütleri ile rekabet edebilecek düzeye getirmeyi amaç edinen KADEM, 3 yıldır BM KSK oturumlarına katılıyor.